Catalunya, en tant que nació sense estat, viu avui la seva projecció internacional de forma molt limitada pel que fa a les institucions públiques i necessita, encara, d’una feina de substitució per part d’organitzacions privades que vulguin i puguin treballar en aquest sentit a l’escena internacional.

La Fundació CATmón té com a objectiu principal la tasca de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana. Aquest objectiu es desenvolupa amb la feina continuada i regular d’establiment de contactes i creació de missions diverses en escenaris potencialment útils en el dibuix d’un nou mapa geopolític i estratègic per a la Catalunya del segle XXI.

Una feina que pretenem que no sigui simbòlica ni retòrica, sinó pràctica, que impliqui des de les institucions públiques nacionals i internacionals als organismes de dimensió internacional de Catalunya i d’arreu del Nord, així com tots els agents socials actius: el teixit empresarial català, els sindicats, les universitats, i les principals organitzacions de referència en el camp cívic i social nacional i internacional.

Aquesta feina, des de la Fundació CATmón, l’hem dissenyada sempre des d’una doble vessant que considerem que cal mantenir en equilibri: la feina dins del nostre país i en l’escena internacional.