Home

La Fundació té com a objectiu la tasca de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana.

Una veu que promogui la capacitat d’interpretació de matisos més enllà d’apriorismes i fonamentalismes.

Vol esdevenir un projecte dinàmic amb capacitat pròpia per generar sinèrgies dins i fora de les nostres fronteres.

Catalunya, en tant que nació sense estat, viu a dia d’avui la seva projecció internacional de forma molt limitada pel que fa a les institucions públiques i requereix, encara, una feina de substitució per part d’organitzacions privades que vulguin i puguin treballar en aquest sentit a l’escena internacional.

La Fundació CATmón té com a objectiu principal la tasca de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana. Aquest objectiu es desenvolupa amb la feina continuada i regular d’establiment de contactes i creació de missions diverses en escenaris potencialment útils en el dibuix d’un nou mapa geopolític i estratègic per a la Catalunya del segle XXI.

Una feina que pretenem que no sigui simbòlica ni retòrica, sinó pràctica, implicant des de les institucions públiques nacionals i internacionals, els organismes de dimensió internacional de Catalunya i d’arreu del Nord, així com tots els agents socials actius: el teixit empresarial català, els sindicats, les universitats, i les principals organitzacions de referència en el camp cívic i social nacional i internacional.