Entenem que la nostra societat, com la resta de societats europees, han d’assumir la necessitat d’un procés no traumàtic de transformació social. En aquest procés, les eines i els mitjans de comunicació social són un dels pilars fonamentals de la informació que aquestes societats requereixen, en primer lloc, per assumir i entendre els reptes socials, polítics i econòmics que tenim plantejats i, en segon lloc, poden esdevenir generadors d’opinions, propostes i estratègies per superar-los. En la mesura que Catalunya no compta de reconeixements oficials internacionals, es fa més necessària i més punyent la necessitat d’antenes per oferir i mostrar els nostres pensaments i les nostres experiències, que al mateix temps siguin capaces de transmetre a la nostra pròpia societat una certa idea dinàmica d’allò que passa  arreu del planeta.

En un món global i d’una forma creixent interconnectat, la nostra feina de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana, no podia obviar el rol significatiu dels mitjans de comunicació. La Fundació CATmón compta un poderós i ambiciós instruments de comunicació per fer arribar la nostra veu amb claredat i nitidesa: Catalan International View.

Catalan International View és un projecte que pretenia esdevenir una eina de comunicació bidireccional des de Catalunya al Món i del Món a casa nostra amb un doble objectiu: omplir un buit en l’espai de comunicació català donant veu a persones i institucions catalanes actives i rellevants en el procés de construcció i transformació social a Catalunya i crear una eina de reconeixement,  reflexió i pensament polític en clau catalana d’abast internacional. Una publicació catalana adreçada bàsicament al mercat exterior per mostrar el pensament català i proposar l’anàlisi i la prospectiva internacionals catalanes, principalment en els camps de la política, la cultura, la recerca i l’economia. Es tracta d’una revista trimestral monolingüe en anglès.

L’any 2007 la Fundació CATmón va començar a treballar en un projecte que pretenia esdevenir una eina de comunicació bidireccional des de Catalunya al Món i del Món a casa nostra amb un doble objectiu: omplir un buit en l’espai de comunicació català donant veu a persones i institucions catalanes actives i rellevants en el procés de construcció i transformació social a Catalunya i crear una eina de reconeixement,  reflexió i pensament polític en clau catalana d’abast internacional. Una publicació catalana adreçada bàsicament al mercat exterior per mostrar el pensament català i proposar l’anàlisi i la prospectiva internacionals catalanes, principalment en els camps de la política, la cultura, la recerca i l’economia. D’aquest treball en va sorgir, el mes de maig de 2008, el primer número de Catalan International View, revista trimestral monolingüe en anglès.

La Fundació dedica un apartat de la seva activitat a la feina de consultoria tot assessorant organismes públics i privats de Catalunya en les seves actuacions exteriors en camps diversos, com ara l’establiment i l’institucionalització de relacions internacionals, la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament.