Consultoria

La feina de CATmón pel que fa a la consultoria també inclou l’anàlisi tècnic dels projectes

La Fundació CATmón presta des del seu inici un servei d’assessoria i de consultoria en àrees diferenciades com els afers públics i institucionals, el lobby empresarial i la comunicació política i corporativa. Així mateix, també treballa i presenta experiència contrastada en projectes relacionats amb l’establiment i la institucionalització de relacions internacionals, la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament. Arran d’aquesta experiència hem compartit projectes solidaris, comunicatius i de cooperació amb les revistes ONGCPauCat.

La feina de CATmón pel que fa a la consultoria també inclou l’anàlisi tècnic dels projectes així com la seva incardinació en el camp antropològic i cultural de la zona on es desenvolupa, sense perdre de vista la necessària tasca bidireccional de reconeixement mutu entre actors protagonistes en el camp de la cooperació al desenvolupament.