Què fem

Entenem que la nostra societat, com la resta de societats europees, ha d’assumir la necessitat d’un procés no traumàtic de transformació social. En aquest procés, les eines i els mitjans de comunicació social són un dels pilars fonamentals de la informació que aquestes societats requereixen, en primer lloc, per assumir i entendre els reptes socials, polítics i econòmics que tenim plantejats i, en segon lloc, poden esdevenir generadors d’opinions, propostes i estratègies per superar-los. Com que Catalunya no gaudeix de reconeixements oficials internacionals, la necessitat de disposar d’antenes que ofereixin i mostrin fora els nostres pensaments i les nostres experiències es fa més palesa. Experiències i pensaments, d’altra banda, que siguin capaços de transmetre una certa dinàmica d’allò que passa arreu del planeta a la nostra pròpia societat. En un món global i creixentment interconnectat, la nostra feina de coneixement i reconeixement internacional de la nació catalana no podia, doncs, obviar el rol significatiu dels mitjans de comunicació.

L’any 2007 la Fundació CATmón va començar a treballar en un projecte que pretenia esdevenir una eina de comunicació bidireccional des de Catalunya al món i del món a casa nostra amb un doble objectiu: omplir un buit en l’espai de comunicació català, donar veu a persones i institucions catalanes actives i rellevants en el procés de construcció i transformació social a Catalunya i crear una eina de reconeixement, reflexió i pensament polític en clau catalana d’abast internacional.

L’any 2007 la Fundació CATmón va començar a treballar en un projecte que pretenia esdevenir una eina de comunicació bidireccional des de Catalunya al món

Una publicació catalana adreçada bàsicament al mercat exterior per mostrar el pensament català i proposar l’anàlisi i la prospectiva internacionals catalanes, principalment en els camps de la política, la cultura, la recerca i l’economia. D’aquest treball en va sorgir, el mes de maig de 2008, el primer número de la Catalan International View, una revista trimestral monolingüe en anglès.

La Fundació dedica una part de la seva activitat a la feina de consultoria i assessora organismes públics i privats de Catalunya en les seves actuacions exteriors en camps diversos, com ara l’establiment i la institucionalització de relacions internacionals, la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament.